wychowanie religijne

1 Posts Back Home

Wychowanie w wierze – wychowanie w przymusie?

Ostatnio wielokrotnie spotkałem się z głoszoną publicznie tezą, jakoby wychowanie religijne było formą przymusu stosowanego przez rodziców wobec dzieci. Co ciekawe, mówiły to nieraz osoby, które zawarły ślub kościelny i ochrzciły potomstwo. Niektórzy zaś ślub kościelny zawarli, ale z chrztem postanowili czekać do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Ile razy spotykam się z taką koncepcją, tyle razy nie mogę się nadziwić pokrętnym ścieżkom ludzkiego myślenia. Czym jest wychowanie Zastanówmy się więc najpierw, czym w ogóle jest wychowanie. Odwołam się tu do definicji naukowej: Wychowanie to świadomie organizowana działalność społeczna oparta na relacji między wychowawcą a wychowankiem, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Zmiany te obejmują zarówno stronę poznawczo-instrumentalną związaną z poznawaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią, jak i stronę emocjonalno-motywacyjną, która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, układu wartości i celu życia. (za: Leon Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, 2012) Tłumacząc z…

Navigate