wolność słowa

1 Posts Back Home

Ucieczka od odpowiedzialności

Internet kojarzy się wielu ludziom z wolnością. Korzystanie z internetu, zwłaszcza w roli administratora strony, serwisu, moderatora, umożliwia doświadczanie tego, jak wielu ludzi pojmuje wolność. Jest to doświadczenie mocno niepokojące. Wychodząc od Arystotelesa, poprzez podejście tomistyczne, uznaję, że człowiek z natury kocha dobro. Zwana czasem pra-sumieniem syndereza sprawia, iż człowiek umie dobro rozpoznać i do niego dąży. Czasem nasze sumienie jest zwichrowane, źle ukształtowane, czasem rozum nie działa poprawnie i przez to syndereza jest zagłuszona. Czasem nasz rozum, który jest wszak ograniczony i zawodny, sprawia, że wola dostaje fałszywy obraz i na jego podstawie dokonuje wyboru, przez co wybieramy zło. Generalnie jednak, chcemy wybierać dobro. Znany zwolennik liberalizmu, Isaiah Berlin stworzył koncepcję dwóch wolności: wolności pozytywnej i wolności negatywnej, czyli “wolności do…” oraz “wolności od…”. Coraz częściej odnoszę wrażenie, że współcześnie wolność utożsamiamy właśnie z wolnością negatywną, czyli “wolnością od…”. Wielu ludzi utożsamia wolność z brakiem jakichkolwiek ograniczeń, myląc wolność z samowolą. Przede wszystkim jednak,…

Navigate