V tajemnica światła różańca

1 Posts Back Home

V Tajemnica Światła – Ustanowienie Eucharystii

Wielu mądrych ludzi napisało już wiele mądrych słów na temat Eucharystii oraz samego jej ustanowienia. I nie śmiałbym iść z nimi w konkury. Ustanowienie Eucharystii jest tajemnicą, która ściśle wiąże się dla mnie z poprzednią, czyli z przemienieniem na Górze Tabor. Nie ma wszak Eucharystii bez Przeistoczenia. Tradycyjnie – zacznijmy od tekstów. Na początek tekst z Ewangelii według świętego Łukasza: A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże». Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na…

Navigate