rozsądek

1 Posts Back Home

Serce, rozsądek, nadzieja, zawierzenie

Dawno nie było nic w cyklu “Przeczytane-przemyślane”, warto więc do tego wrócić. Zwłaszcza że przecież brak wpisów nie oznacza, że nie czytam i że nie myślę. Nawet jeśli ktoś uważa, że czasem myślę w sposób koślawy. 🙂 Jak co dzień zajrzałem rano do Liturgii Słowa na dzisiaj i trafiłem na psalm: Ps 16,1-2.5.7-11: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Błogosławię Pana, bo dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w krainie zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po…

Navigate