przemoc wobec księży

1 Posts Back Home

Fajny ksiądz

12 procent księży w Polsce przyznaje, że doświadczyli różnych form agresji wynikającej z samego faktu, że są księżmi. Dane te mogą być mocno zaniżone. Zrodził mi się więc w głowie pomysł na fajną akcję. Na artykuł w Rzeczpospolitej trafiłem z pewnym opóźnieniem. Autorzy odwołują się do badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Ankiety trafiły do 10.000 polskich parafii, w badaniu wzięło udział ponad 9.200 księży. Sami duchowni podkreślają, że na ogół nie ujmowali w ankietach zdarzeń, w których agresja nie miała formy przemocy fizycznej, a poza tym specyfika ich funkcjonowania sprawia, że łatwiej przechodzą nad takimi zdarzeniami do porządku dziennego. Warto też wziąć pod uwagę, że na ogół chodziło o zdarzenia w świecie realnym, czyli pominięty został problem agresji słownej w internecie. Tę agresję widać nawet w komentarzach pod opublikowanymi w różnych portalach artykułami o badaniu ISKK. Niezależnie od jadu, nienawiści, wulgaryzmów, obelg, których w tych komentarzach było wiele, powracały w nich…

Navigate