pokora

1 Posts Back Home

Modlitwa w drodze

Zachowaj mnie, Panie, poszukującym drogi i strzeż mnie przed przekonaniem, że już wiem. Dopóki szukam i wędruję, dopóty pracuję nad sobą i wkładam wysiłek, by wciąż odnajdować Cię na nowo, a trud ten uczy mnie pokory. Strzeż mnie przed neoficką nadgorliwością, która każe nadmierną pewnością sądu oszukiwać własny strach, niepewność przekonań i słabość swojej wiary. Niech mi do głowy nie przychodzi pouczać innych, jak żyć i wierzyć. Niech lepiej zawsze towarzyszy mi szacunek dla tych, którzy wciąż szukają i zrozumienie dla różnorodności dróg prowadzących do Ciebie. Chroń mnie przed poczuciem własnej wszechwiedzy po to też, bym nie popadł w pychę i pamiętał zawsze, że to Ty wiesz wszystko, a ja tylko pytam i szukam odpowiedzi, błądząc w świetle. Dodaj mi siły, by to błądzenie i odnajdywanie drogi było samo w sobie dla mnie radością, mimo trudu, a nawet za jego sprawą.

Navigate