ojcze nasz

4 Posts Back Home

Bądź wola Twoja

Od wielu lat codziennie, jak większość chrześcijan, odmawiam modlitwę, której nauczył nas sam Pan Jezus. Zawsze starałem się odmawiać “Ojcze nasz” świadomie. Wydawało mi się, że rozumiem, co mówię. Przyszedł dzień, gdy boleśnie skonfrontowałem się z jednym ze zdań, a jego powiedzenie okazało się bardzo trudne. Wiele razy rozważałem słowa tej szczególnej modlitwy. Zanim Pan Jezus zaczął jej uczyć, przestrzegał przed paplaniem i wielomówstwem. W tej krótkiej modlitwie jest wszystko, co ważne. Rozważałem więc obie wersje spisane przez ewangelistów, porównywałem wszelkie dostępne tłumaczenia tych fragmentów Nowego Testamentu. Sądziłem, że rozumiem, że udało mi się rozłożyć ten tekst na czynniki pierwsze. Modliłem się w przekonaniu, że naprawdę wiem, o co Pana Boga proszę. Byłem nawet przekonany, że jestem gotowy, by pisać książkę, w której kawałek po kawałku rozważałbym i objaśniał tę modlitwę. Zawsze, gdy rosnę w pychę i zaczynam stroszyć piórka, kiedy poczuję się nazbyt pewny siebie, przychodzi nieuchronnie moment, w…

Różaniec – tajemnice radosne

[section_title title=Początek różańca] Odmawianie różańca jest jak medytacja. Różaniec jest bowiem nie tylko modlitwą, ale i rozważaniem, które pozwala mocniej odczuć i lepiej zrozumieć to, w co wierzymy. Jest to zarazem forma spotkania z Matką Bożą. To jak przyjść do Mamy i prosić Ją o wstawiennictwo u Taty. Odmawianie różańca ma swój porządek. Zwyczajowo tajemnice radosne odmawia się w poniedziałki i soboty. Najpierw odmawiamy wprowadzenie do różańca, potem zaś przechodzimy do poszczególnych tajemnic. Rozważanie każdej z nich wspomaga lektura właściwego fragmentu Pisma Świętego. Początek różańca Zaczynamy od znaku krzyża: [alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.[/alert_box] Następnie wyznajemy naszą wiarę, mówiąc Credo: Credo: [alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał,…

Modlitwy poranne

Ideą mojego modlitewnika było od początku zbieranie modlitw, które są mi bliskie. Istnieje wszak wiele tekstów modlitewnych, ale spotkanie z Panem Bogiem, rozmowa z nim musi wypływać z serca, by miała sens. Lubię modlić się własnymi słowami, opowiadać Panu Bogu o tym, co się działo, co siedzi mi w głowie i sercu, choć przecież On to wszystko zna. Z czasem odkrywam jednak również urok modlenia się słowami napisanymi przez kogoś innego. Przeglądam różne wydane modlitewniki i wyszukuję dla siebie teksty – takie, z którymi się identyfikuję. Starannie i uważnie wybierałem, a nawet układałem w odpowiedniej kolejności, swój “zestaw poranny”. Każdą modlitwę, co oczywiste, warto zacząć od jasnego wskazania, w Czyim imieniu się modlę: [alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.[/alert_box] Na początek dobrze jest uporządkować i wyznać swoją wiarę: Skład apostolski [alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa,…

Drobne ślady Pana B.

Pisałem kiedyś o moim zwyczaju wieczornych rozmów z Panem B. Wieczorem, tak tuż przed zaśnięciem opowiadam Mu, jak minął mi dzień. Dziękuję za to, za co chcę podziękować, czasem za rzeczy wielkie, a czasem drobne. Przepraszam za to, w czym moim odczuciu zawiniłem, a zawsze coś przecież się znajdzie. Proszę o różne sprawy – czasem mniej, a czasem bardziej ważne. To dla mnie ważna część dnia. Wiem, pacierz kojarzy się z tym, że ktoś klęczy, ma złożone ładnie rączki i odmawia z pamięci modlitwy, których w dzieciństwie nauczył się na pamięć. A ja leżę. Bo lubię, gdy moja ostatnia myśl przed zaśnięciem. Mój Tata umarł we śnie. I, gdyby mnie miało spotkać to samo, to chcę, by ta ostatnia moja myśl była rozmową z Panem B. Można pięknie klęczeć, ale duszę mieć hardą. I głęboko jestem przekonany o tym, że modlitwa ma być rozmową z Panem B. A w rozmowie…

Navigate