imigranci

1 Posts Back Home

Pluszowa wiara

Pluszowa wiara to określenie, z którym spotkałem się wiele razy. Używane było albo wprost pogardliwie albo przynajmniej z poczuciem wyższości wobec tych, którzy jakoby tak właśnie podchodzą do wiary i religii. Ostatni czas pokazuje, że kryje się tu pewna przewrotność losu. Pluszowy charakter wiary ma się – jeśli dobrze zrozumiałem tych, którzy tego określenia na ogół używają – wyrażać w postawie, którą wyrażają (teraz zrobi się ciekawie) hasła takie jak “Bóg jest dobry” (ukłony dla ojca Grzegorza Kramera SJ, który to hasło propaguje), “Bóg Cię kocha”, “Pan Bóg jest miłosierny”, czy “Pan Bóg zawsze czeka by wybaczyć grzesznikowi”. Ci “pluszowi” mają jakoby rozmywać nakazy Prawa. No, bo, skoro Pan Bóg jest miłosierny, kocha i zawsze wybacza, to w sumie po cóż przestrzegać prawa? Niektórzy teologowie twierdzą nawet, iż miłość Pana Boga do człowieka jest tak wielka, że piekło świeci pustkami. Ponoć ci “pluszowi” próbują też rozmywać doktrynę Kościoła. Najchętniej przytuliliby do niego wszystko,…

Navigate