esej

1 Posts Back Home

Sztuka pisania – jak napisać esej?

Pora na trzeci odcinek mojego cyklu dla innych blogerów, który zatytułowałem: “Sztuka Pisania”. W pierwszym odcinku, będącym swoistym wprowadzeniem, pojawiły się rady ogólne dotyczące pisania. W odcinku  drugim omówiłem krótką, skądinąd dość trudną, ale też i popularną, formę publicystyczną, jaką jest felieton. Dziś pora na kolejną formę tekstu, czyli na esej. Za ojców eseju uważa się renesansowego twórcę Michela de Montaigne’a i Filipa Bacona. Tak naprawdę historia eseju sięga czasów starożytnych. Eseje nazywano wtedy „szkicami”. Miały one z reguły formę luźnych przemyśleń filozoficznych. Pierwowzorem eseju miały być Moralia Plutarcha. Szkice tworzyli w czasach antycznych również m.in. Platon, Seneka Młodszy, Marek Aureliusz i Cyceron. W XX wieku esej zaczął przenikać do prozy narracyjnej, głównie powieści, np. w twórczości Tomasza Manna. Autorem niezwykle ciekawych esejów na tematy historyczno-polityczno-moralne jest Adam Michnik. Gdy mówimy o polskim eseju, warto wspomnieć też takie nazwiska jak Jerzy Stempowski, Stanisław Vincenz, Paweł Jasienica, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Stanisław Lem, Aleksander Wat, Witold Gombrowicz, Jan Kott,…

Navigate