dekalog

2 Posts Back Home

Nie czcimy obrazów, ale mogą nam pomagać

Kwestia obrazów przedstawiających wizerunek Pana Jezusa, Maryi oraz świętych od dawna budzi kontrowersje. Nasi bracia protestanci czynią nam z tego zarzut, uznając, że sprzeniewierzamy się zapisom Dekalogu, ale i w samym Kościele pojawiają się niekiedy wątpliwości. Gdy czytam fora i grupy chrześcijańskie, na których spotykają się katolicy z protestantami, wątek obrazów i ich kultu powraca bardzo często. To swoją drogą nawet zastanawiające, że, o ile katolicy na tych forach raczej nie atakują protestantów, to ci drudzy czynią to wobec nas z ochotą. „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył” Wj 20,4-5a To najczęściej przytaczany cytat, pochodzący z Księgi Wyjścia i stanowiący część Dekalogu. Protestanci interpretują go literalnie i uznają za całkowity zakaz tworzenia jakichkolwiek wizerunków religijnych, które miałyby być przedmiotem…

Nadaremno

Pamiętasz z katechizmu 10 przykazań? Na pewno pamiętasz. Każdy pamięta Dekalog. No, dobrze: każdy powinien pamiętać. Jest wśród dziesięciorga przykazań takie: “Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga swego nadaremno”. Nie wiem jak Tobie, ale mi ono zdrowo namieszało w głowie. Takiej wersji przykazania uczono mnie, gdy byłem dzieckiem i taka zakodowała się głęboko w mojej świadomości. Właśnie przez tę wersję ciągle miałem wyrzuty sumienia, z których – co w sumie bardzo smutne – nie wyprowadził mnie żaden ze spowiedników, a przecież nieraz mówiłem o tym w konfesjonale, wyznając jako grzech coś, co – jestem o tym dziś przekonany – wcale grzechem nie było. Wydawało mi się, że zawracam Panu Bogu głowę duperelami i że to jest coś złego. Byłem przekonany, że grzeszę, zajmując go swoimi, przecież w gruncie rzeczy błahymi, problemami. Przytoczona przeze mnie wersja z katechizmu różni się jednak znacząco od wersji biblijnej, która (cytuję za Biblią Tysiąclecia Pallotinum)…

Navigate