Słowo ma siłę – 6.03.2015

Swego czasu zdarzyła mi się taka oto historia. Szedłem zamyślony chodnikiem. Byłem tak zamyślony, że wpadłem na słup. Zabolało. Jak cholera. Zaraz za słupem był krawężnik i zaczynała się jezdnia. Gdybym nie wyrżnął w słup, wszedłbym zamyślony na jezdnię. Prosto pod przejeżdżającą właśnie ciężarówkę.

(Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28): Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: Wiesz, że bracia twoi pasą trzodę w Sychem. Chcę cię więc posłać do nich. Józef zatem udał się za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: Oto nadchodzi ten, który miewa sny! Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów! Gdy to usłyszał Ruben, [postanowił] ocalić go z ich rąk; rzekł więc: Nie zabijajmy go! I mówił Ruben do nich: Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego. Chciał on bowiem ocalić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie – długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i olejki pachnące; szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci: Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem! I usłuchali go bracia. I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu.

Zazdrość jest grzechem. To wiemy. Grzechem o tyle ciężkim, że często prowadzi do dalszych, nieraz znacznie cięższych, grzechów. Ale nie to wydało mi się najciekawsze w tym czytaniu. Warto bowiem przypomnieć sobie, co było dalej. Pan Bóg dopuszcza ludzki grzech, cierpienie. Józef z pewnością cierpiał, na wielu płaszczyznach. Ale finalnie, jeśli tylko zaufam Panu Bogu, to On z tego, co trudne, bolesne i złe, wyprowadzi to, co dobre. Kiedyś już pisałem o tym, że wszystko jest częścią Planu, Pan Bóg mnie kocha, ma dla mnie plan. A skoro mnie kocha, to ma dla mnie dobry plan. Dla Józefa też miał.

(Ps 105,16-21): Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał

Pan przywołał głód na ziemię
i odebrał cały zapas chleba.
Wysłał przed nimi męża:
Józefa, którego sprzedano w niewolę.

Kajdanami ścisnęli mu nogi,
jego kark zakuto w żelazo,
aż się spełniła jego przepowiednia
i poświadczyło ją słowo Pana.

Król posłał, aby go uwolnić,
wyzwolił go władca ludów.
Ustanowił go panem nad twoim domem,
władcą nad całą swą posiadłości.

Tu właściwie nic nie dodam, bo to dalszy ciąg pierwszego czytania.

(J 3,16): Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Kurczę, czytam to zdanie. I czytam. I czytam. I tak sobie myślę, że właściwie można by więcej nie czytać, bo w nim skrywa się cały sens.

W tym zdaniu powraca Odkupienie. “Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.” Żyję, grzeszę, każdy grzeszy, rozrabiam czasem jak pijany zając na miedzy. Buntuję się, czasem się na Pana Boga złoszczę, a czasem obrażam. A On i tak mnie kocha. I tak chce dać mi życie wieczne. Nie, to nie znaczy, że mogę funkcjonować na zasadzie “hulaj dusza, piekła nie ma”. Ale, ile razy bym nie upadł, On mi pomoże wstać. O ile tylko w Niego wierzę i Go o to poproszę.

(Mt 21,33-43.45-46): Jezus powiedział do Arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Można oczywiście skupić się na faryzeuszach. Faryzeusze to zawsze wdzięczny temat. Ileż to współczesnych odniesień można wyprowadzić, pisząc o faryzeuszach! Ale zostawmy ich tym razem w spokoju.

“Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła.” – to jest to zdanie, które mnie uderzyło w tym fragmencie Ewangelii. Łatwo odrzucamy. Ktoś jest zbędny, nie dość dobry, nie dość godny. Odrzucamy. A Pan Jezus po ten kamień umie sięgnąć i na nim budować. Tak, jest to zdanie ważne dla mnie z powodów osobistych. Nie buntuję się na odrzucenie przez ludzi, rozumiem je, uznaję. Ale pocieszenie odnajduję zawsze w tym, że On nie odrzuca.

Navigate