Słowo ma siłę – 28.03.2015

Im bliżej ukrzyżowania, tym więcej pytań. I tym trudniej o odpowiedzi. Ale i tak w sumie dziś jest radośnie.

(Ez 37,21-28): Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Założę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze.

Gdyby ktoś chciał traktować to dosłownie, to, no, nie wyszło. Ale… Ale nie należy tego traktować dosłownie. Będzie królestwo jedności, takie, w którym Pan Bóg będzie mieszkał wśród tych, których wybrał. Tyle że, paradoksalnie, nam, ludziom wcale się do tego królestwa nie spieszy. Bo to oznacza koniec naszego świata, takiego, jaki znamy. I, choć ten nowy będzie lepszy, to końca świata się boimy.

(Jr 31,10-13): Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Słuchajcie, narody, słowa Pana,
głoście na dalekich wyspach i mówcie:
„Ten, co rozproszył, zgromadzi Izraela
i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą”.

Pan bowiem uwolni Jakuba,
wybawi go z ręki silniejszego od niego.
Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu
i rozradują się błogosławieństwem Pana.

Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość,
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

Jesteśmy u finału Wielkiego Postu. Wchodzimy w Wielki Tydzień. Będziemy rozpamiętywać mękę Pana Jezusa. No, tak niezbyt wesolutko raczej. A tu w Liturgii przypomnienie: Nie, nasza wiara to nie jest wiara smutku. To wiara radości, a Nowina jest Dobra i Radosna. Ode mnie silniejszy jest szatan, ale Pan Bóg wybawi mnie z jego ręki, fakt, w drastyczny sposób. Ale za to skuteczny. I zrobi to po to, by ludzie mogli się radować. Zamieni smutek w radość, pocieszy i rozweseli po troskach. Pan Bóg nie zaprasza mnie do smutku, ale do radości.

No, i te tańczące radośnie dziewice…

(Ez 18,31): Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha.

Pan Bóg zaprasza do nowego świata, ale i do tego, by każdy tworzył w sobie nowe serce i nowego ducha. Coś ma się kończyć, by coś mogło się zacząć. Ale nie do końca umiemy pojąć, co. Boimy się więc tego, zwłaszcza że równocześnie Pan Bóg rzuca wyzwanie: “Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy”. Taaa… Łatwo powiedzieć, nie? Ale tak wszystkie, wszyściutkie? Co do jednego? Nie można sobie choćby malusieńkiego zostawić? Przywykliśmy przecież do grzeszków, tych mniejszych, i do grzechów. Przywykliśmy do wygody, do drobnych codziennych przyjemnostek.

(J 11,45-57): Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać.

Sporo tu tematów. I każdy z nich właściwie nadaje się na osobny tekst. Mamy na przykład odwieczny dylemat: naród czy jednostka. Mamy też Kajfasza. Przy nim pojawia mi się od razu skojarzenie z Judaszem. A dokładnie z pytaniem: Co by było, gdyby Judasz nie zdradził? A co by było, gdyby Kajfasz nie namówił Wysokiej Rady na pojmanie i uśmiercenie Pana Jezusa? W Ewangelii mamy wyraźnie zaznaczone, że nie mówił “sam od siebie”. Był częścią większego planu. Czy można go w związku z tym potępić?

Ciekawe jest też to, że od momentu, w którym Wysoka Rada wydała wyrok (zwróćcie uwagę, że decyzja zapadła długo przed pojmaniem i procesem), Pan Jezus nie nauczał publicznie. Dlaczego? Przecież nie ze strachu.

Navigate