Słowo ma siłę – 26.03.2015

#sl#

(Rdz 17,3-9): Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem. Potem Bóg rzekł do Abrahama: Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną.

Zostawmy na chwilę płodność ojca Abrahama i narody przez niego spłodzone. Mnie zafrapowało w tej historii coś innego. Oto bowiem Pan Bóg zmienia imię Abrama. Nadaje mu nowe. Nadanie nowego imienia to jak stworzenie kogoś na nowo. Zawarcie przymierza z Panem Bogiem tworzy człowieka od nowa. Nie ma Abrama, jest Abraham. Nie ma starego mnie, jestem nowy ja. Fajne, nie?

(Ps 105,4-9): Pan Bóg pamięta w przymierzu swoim

Rozważajcie o Panu i Jego potędze,
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
Synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem,
Jego wyroki obejmują świat cały.

Na wieki On pamięta o swoim przymierzu,
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
przysiędze danej Izaakowi.

Człowiek miewa problem z wiernością Panu Bogu. Pan Bóg nie ma trudności w dochowaniu wierności człowiekowi. Pamięta o przymierzu, które z człowiekiem zawarł i dochowuje go.

Moją uwagę w psalmie przykuły dwa pierwsze jego wersy. Co do pierwszego, to, cóż, cieszę się, że prowadzę sobie tu ten cykl, nawet gdyby nikt go nie czytał. Co do drugiego zaś: Obym nigdy nie przestał szukać.

(Ps 95, 8): Nie zatwardzajcie dzisiaj serc Waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego

x

(J 8,51-59): Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy – a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy – kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał /go/ i ucieszył się. Na to rzekli do Niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Dziś znów wymigam się od swoich słów komentarza i oddam głos ojcu Grzegorzowi Kramerowi SJ. Po cóż miałbym pisać to, co on już napisał? Przeczytajcie sami jego tekst pt. Jestem nikim.

Navigate