Słowo ma siłę – 2.03.15

Zaniedbałem się ostatnio, przyznam bez bicia. Ale w końcu się ogarnąłem i wróciłem do swoich dobrych zwyczajów, do których zalicza się codzienna lektura tego, co na dany dzień przynosi Liturgia Słowa. A dzisiejsza wali po prostu młotem na odlew. Ale tak pozytywnie.

Dziś bowiem mowa jest o grzechu, o sprawiedliwości Bożej, o Bożym Miłosierdziu, o buncie. Grubo. No, nie ma co się oszukiwać. Bardzo grubo:

(Dn 9,4b-10) O Panie mój, Boże wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu kraju. U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas – mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali. Panie! Wstyd na twarzach u nas, u naszych królów, u naszych przywódców i u naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.

Oj, ileż to takich buntów mam na sumieniu. Ileż to razy sam wiedziałem lepiej, wymyślałem własne prawa, bo ja lepiej wiem, co dobre i właściwe. Ileż to napomnieć zlekceważyłem, zignorowałem lub wręcz zareagowałem na nie wrogo.

(Ps 79,8-9.11.13) Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów

Nie pamiętaj nam win przodków naszych,
niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie,
bo bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco,
dla chwały Twojego imienia nas wyzwól
i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię.

Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie
i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazanych.
My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody
będziemy wielbić Ciebie na wieki
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.

Gdyby Pan Bóg sądził nas faktycznie sprawiedliwie, tak literalnie, piekło pękłoby w szwach. Na całe szczęście, poza tym, że sprawiedliwy, Pan Bóg jest też miłosierny. Boże Miłosierdzie to coś całkowicie niepojętego, a zarazem zachwycającego. On zawsze czeka, gotów, by wybaczyć.

(Am 5,14) Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami.

Nic dodać. Nic ująć.

(Łk 6,36-38) Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

To jest ten fragment, który powinno się sobie czytać co rano, powiesić nad łóżkiem, ustawić jako tapetę w smartfonie, cokolwiek, byle tylko o nim wciąż pamiętać. Ileż to razy sądziłem innych, szybko i ostro wyrażając swoje oceny. Nie miałem wątpliwości i rozterek. Potępiałem, krytykowałem. I potem nadszedł czas, gdy i ja zostałem oceniony i osądzony. I nikt nie miał wątpliwości ani rozterek.

Navigate