Słowo ma siłę – 07.04.2015

Po świątecznej przerwie wraca cykl #slowomasile. Pora wrócić do codziennej lektury Liturgii Słowa i rozważania go. No, bo przecież bez rozważania nie byłoby komentarza, prawda?

(Dz 2,36-41): W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Ten sam święty Piotr, nie oszukujmy się, tchórz, który trzy razy zaparł się swojego Mistrza, niedługo później odnajduje w sobie siłę, by głosić prawdę o zmartwychwstaniu. Odnalazł ją dzięki temu, co sam zobaczył, a zobaczył, bo Pan Jezus mu pokazał, a także dzięki Duchowi Świętemu. Można powiedzieć, że sam apostoł, pierwszy papież, nawrócił się. To nawrócenie oznaczało konieczność przełamania własnego strachu i głoszenia publicznie swojej wiary. Człowiek, a przecież święty to tylko i aż człowiek, bywa strachliwy i tchórzliwy, to po prostu ludzkie. Ale sztuką jest to w sobie przezwyciężyć. To nie była zresztą w gruncie rzeczy jego siła, lecz siła dana przez Ducha Świętego.

(Ps 33,4-5.18-20.22): Pełna jest ziemia łaskawości Pana

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie grodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei,
którą pokładamy w Tobie.

Powiadają, że nadzieja jest matką głupich. Znany aktor komediowy Jim Carey w swoim przemówieniu do studentów jednego z amerykańskich uniwersytetów powiedział, że wiara pozwala przejść przez ogień, a wiara – przeskoczyć go, dlatego on nie poważa nadziei.

Alternatywa, jaką zbudował Jim Carey, jest jednak całkowicie fałszywa. Nadzieja pochodzi z wiary i idzie w parze z ufnością. Nie można zaufać Panu Bogu, jeśli nie wierzy się w niego z całą mocą. Gdy uświadomisz sobie, że Pan Bóg jest wszechmocny, zaś ludzkie możliwości są mocno ograniczone, to, jeśli faktycznie w Pana Boga wierzysz, pozostaje Ci zaufać Mu. Gdy pojawi się ufność, ta wynikająca właśnie z wiary, I ta ufność zrodzi nadzieję.

(J 20,11-18): Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy /tak/ płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział.

Maria Magdalena miała konkretną robotę do zrobienia: namaścić ciało. Na tym się skupiła. Skupiła się tak bardzo, że aż nie rozpoznała Nauczyciela, gdy przed nią stanął i do niej się odezwał. Ileż razy i ja tak mocno skupiam się na ludzkich zadaniach, że mijam Pana Boga, nie zauważając znaków, które mi daje?

Pan Jezus posyła człowieka do innych z Nowiną. Oczekuje głoszenia tej nowiny. Każdy pewnie po swojemu, na miarę swoich możliwości i umiejętności to robi. Ale każdy ma taką misję. Ma iść i przekazać dalej wiadomość, którą od Pana Jezusa dostał. A On wie, jak w tym pomóc.

Navigate