Różaniec – tajemnice radosne

[section_title title=Początek różańca]

Odmawianie różańca jest jak medytacja. Różaniec jest bowiem nie tylko modlitwą, ale i rozważaniem, które pozwala mocniej odczuć i lepiej zrozumieć to, w co wierzymy. Jest to zarazem forma spotkania z Matką Bożą. To jak przyjść do Mamy i prosić Ją o wstawiennictwo u Taty. Odmawianie różańca ma swój porządek.

Zwyczajowo tajemnice radosne odmawia się w poniedziałki i soboty. Najpierw odmawiamy wprowadzenie do różańca, potem zaś przechodzimy do poszczególnych tajemnic. Rozważanie każdej z nich wspomaga lektura właściwego fragmentu Pisma Świętego.

Początek różańca

Zaczynamy od znaku krzyża:

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.[/alert_box]

Następnie wyznajemy naszą wiarę, mówiąc Credo:

Credo:

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.[/alert_box]

Teraz, gdy wyznaliśmy swoją wiarę, możemy zwrócić się bezpośrednio do Pana Boga słowami, których nauczył nas sam Pan Jezus. Odmawiamy więc Modlitwę Pańską.

Modlitwa Pańska:

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.[/alert_box]

Teraz modlimy się o trzy cnoty: o wiarę, nadzieję i o miłość. Do każdej z nich odmawiamy Pozdrowienie anielskie, czyli, ujmując inaczej, trzy razy odmawiamy “Zdrowaś, Maryjo”, przy każdym prosząc o kolejną z cnót.

Pozdrowienie anielskie:

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego – Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.[/alert_box]

Wstęp do różańca kończymy wyrażając uwielbienie dla Trójcy Świętej.

Chwała Ojcu:

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.[/alert_box]

Navigate