Modlitwy wieczorne

Lubię modlić się własnymi słowami. Ale z czasem coraz bardziej doceniam też modlitwę słowami, które ktoś wcześniej ułożył. Starannie dobieram jednak te słowa, bo muszę poczuć je jak swoje. W modlitwie nie chodzi przecież o to, żeby odpowiednio długo, czy odpowiednio pięknymi słowami, ale o to, by modlić się szczerze.

Modlitwa to nie odgrywanie roli na scenie teatralnej, ale spotkanie z Panem Bogiem. To spotkanie to szczera rozmowa. Dlatego postanowiłem stworzyć własny modlitewnik. Przeglądam różne modlitewniki i, jeśli jakiś tekst mnie porusza, przepisuję go ręcznie do swojego segregatora, a równocześnie – klawiaturą tutaj. Z tych tekstów stworzyłem swoje zestawy. Publikowałem już modlitwy poranne, teraz pora na wieczorne. Kiedy je odmawiam, i tak zawsze komentuję je po swojemu, dodając własną modlitwę.

Rozpoczęcie

Zawsze od czegoś trzeba zacząć, ale tu sprawa jest jasna, bo rozpoczęcie może być tylko jedno: znak krzyża:

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.[/alert_box]

Credo

Modlitwę dobrze jest – moim zdaniem – rozpocząć zawsze od wyznania wiary. Wyjątkowo lubię tekst Credo, które mówimy w trakcie Mszy świętej. Lubię ten tekst zwłaszcza za fragment “Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego…”. Bardzo długo miałem problem z dogmatem Trójcy Świętej. Dopóki nie powtórzyłem sobie ileś razy właśnie tych słów.

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen.[/alert_box]

Modlitwa Pańska

To najtrudniejsza z modlitw, ale i najpiękniejsza, wszak podyktowana przez Pana Jezusa. Warto odmówić ją wolno, z namysłem, bo każde słowo ma w niej niezwykłe znacznie.

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Amen.[/alert_box]

Pozdrowienie Anielskie

Podobnie jak rano, również wieczorem dobrze jest zwrócić się do Matki, zwłaszcza że słowa Pozdrowienia Anielskiego nabierają szczególnej mocy, gdy zestawimy je z dalszymi modlitwami.

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.[/alert_box]

Modlitwa do Anioła Stróża

Niemal każde dziecko, które wychowywało się w, choćby odrobinę, religijnym domu, zna tę modlitwę. Jej dziecięca prostota urzeka mnie nieustająco.

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój!
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Broń mnie od wszystkiego złego
I doprowadź do życia wiecznego.

Amen.[/alert_box]

Modlitwa na zakończenie dnia

Wspominać przed zaśnięciem śmierć – wydaje się dziwnym. Ale ja często myślę właśnie o tej “innej nocy”. Może dlatego ta modlitwa od razu do mnie trafiła.

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]… Oto jestem, Panie. Dzień mój ma się już ku końcowi. Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dzięki Ci za to, Panie. Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech wybaczy mi moją ciągle powtarzającą się słabość.

W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie, myślę o innej nocy, o tej, która nadejdzie, gdy oczy moje po raz ostatni ujrzą światło ziemi. Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi noc. Tak jak ona – nieunikniona, tak jak ona -głęboka. Spraw, by była najpiękniejsza z mych nocy. Zasypiając dzisiejszego wieczora, ofiaruję Ci duszę moją tak, jakby to była godzina mej śmierci. Ojcze, przyjmij mnie. Spraw, bym zasypiając spokojnie, nauczył się umierać.

O Maryjo, Matko i nadziejo moja, uciekam się pod płaszcz opieki Twojej. Tam pragnę żyć, tam umierać. Zachowaj mnie od grzechu, daj mi Twoje święte błogosławieństwo.

Amen.[/alert_box]

Hymn wieczorny

Przeglądałem rozmaite modlitewniki i znalazłem, również w sieci, sporo różnych modlitw wieczornych. Znając swoje sny dołączyłem do wieczornego pacierza właśnie ten tekst.

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Aniołowie Twoi święci, o Chryste, Synu Żyjącego, niechaj strzegą naszego wytchnienia, snu naszego, świetlistego naszego posłania. Niechaj sny prorocze ślą i pomogą śnić, o wielki Królu tajemnic!

Żaden demon czy zło, czy koszmar pełen trwogi niech nam nie zakłóci spoczynku, naszej pogodnej, ochotnej cichości. Niechaj czuwanie nasze będzie poświęcone, a praca nasza, a nasze zadanie, nasz sen i odpoczywanie będzie bez zakłócen i bez przeciwności.[/alert_box]

Antyfona

Pamiętacie z dzieciństwa? Tuż przed snem przytulić się do Mamy?

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O, Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.[/alert_box]

Uwielbienie Trójcy Świętej

Najlepsze podsumowanie każdej modlitwy.

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu – jak była na początku, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.[/alert_box]

Zakończenie

I już na sam koniec warto jeszcze raz powiedzieć, w czyim imieniu się modliłem.

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.[/alert_box]

Navigate