Modlitwy poranne

Ideą mojego modlitewnika było od początku zbieranie modlitw, które są mi bliskie. Istnieje wszak wiele tekstów modlitewnych, ale spotkanie z Panem Bogiem, rozmowa z nim musi wypływać z serca, by miała sens.

Lubię modlić się własnymi słowami, opowiadać Panu Bogu o tym, co się działo, co siedzi mi w głowie i sercu, choć przecież On to wszystko zna. Z czasem odkrywam jednak również urok modlenia się słowami napisanymi przez kogoś innego. Przeglądam różne wydane modlitewniki i wyszukuję dla siebie teksty – takie, z którymi się identyfikuję. Starannie i uważnie wybierałem, a nawet układałem w odpowiedniej kolejności, swój “zestaw poranny”.

Każdą modlitwę, co oczywiste, warto zacząć od jasnego wskazania, w Czyim imieniu się modlę:

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.[/alert_box]

Na początek dobrze jest uporządkować i wyznać swoją wiarę:

Skład apostolski

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.[/alert_box]

Po wyznaniu wiary można sięgnąć po najprostszą choć najtrudniejszą, najpiękniejszą i najważniejszą, bo podyktowaną przez samego Pana Jezusa, modlitwę do Boga Ojca:

Modlitwa Pańska

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Amen.[/alert_box]

Warto tę modlitwę, jak każdą inną oczywiście, ale tę w sposób szczególny warto, odmawiać bardzo świadomie. Powoli, rozważając każde słowo, bo każde ma niezwykłe znaczenie. Kiedy zaś wgłębimy się w sens tych słów, kiedy bardzo uważnie ten sens rozważymy, to będzie to bardzo dobra wskazówka na nadchodzący dzień.

Dobrze jest rano przywitać się nie tylko z Ojcem, ale i z Matką:

Pozdrowienie anielskie

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.[/alert_box]

Przeglądają modlitewnik trafiłem na słowa napisane przez Sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niezwykle ujęło mnie zdanie: “Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.” Dołączyłem więc tę modlitwę do mojego porannego pacierza:

Akt oddania się Matce Bożej

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia, diecezja i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.

Amen.[/alert_box]

Święty Tomasz More (Morus) jako męczennik kojarzy się z powagą, był wszak kanclerzem Anglii, z nieustępliwością i pryncypialnością. Przyznam, że byłem zaskoczony, gdy znalazłem napisaną przez niego modlitwę o łaskę pogody ducha. Jestem głęboko przekonany, że to bardzo ważna modlitwa. Dlatego musiała znaleźć się w moim porannym pacierzu.

Modlitwa o łaskę pogody ducha

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Zechciej mi dać, o Panie, zdrowie ciała i umiejętności zachowania go.

Zechciej mi dać, o Panie, świętą duszę, która ma stale na oku to, co jest dobre i czyste. Spraw, abym w obliczu pokusy do grzechu nie wpadł w strach, ale umiał znaleźć sposób przywrócenia wszystkim rzeczom należytego porządku. Zechciej, o Panie, dać mi duszę, której obca jest nuda i która nie zna szemrania, wzdychań i utyskiwań. Nie pozwól, żebym kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się czegoś, co się nazywa moje „ja”.

Panie, obdarz mnie zmysłem humoru. Daj mi łaskę rozumienia się na żartach, ażebym zaznał w życiu trochę radości i innych mógł nią obdarzyć.

Amen.[/alert_box]

Modlitewniki, które wpadły mi w ręce, czytałem “od deski do deski”, szukając słów, które trafią mnie w serce i którymi chciałbym się modlić. Tak trafiłem na franciszkańską modlitwę o pokój. Jej słowa wydały mi się wyjątkowo piękne w swojej prostocie i oczywistości:

Modlitwa franciszkańska o pokój

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]O, Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając – otrzymujemy; wybaczając – zyskujemy przebaczenie, a umierając – rodzimy się do wiecznego życia, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Amen.[/alert_box]

W modlitwie nie może zabraknąć odwołania do Bożego Miłosierdzia. To było dla mnie oczywiste. Długo nie mogłem zdecydować się na wybór modlitwy, aż ktoś dla mnie ważny dał mi do ręki karteczkę z tym oto tekstem:

Modlitwa zawierzenia Jezusowemu Miłosierdziu

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu. Wobec nieba i ziemi, świadom swojej nędzy, grzeszności i niewystarczalności, oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.

Ufając Twojej Miłosiernej Miłości wyrzekam się na zawsze i całkowicie:

 • zła i tego, co do zła prowadzi;
 • demonów i wszelkich ich spraw i pokus;
 • świata i wszystkiego, czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać;
 • siebie i wszystkiego, co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.

Oddaję się Tobie, Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu, jako jedynemu mojemu Bogu i Panu, jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.

Z całą pokorą, ufnością i uległością wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli oddaję Ci siebie:

 • moje ciało, duszę i ducha;
 • całą moją istotę;
 • życie w czasie i w wieczności;
 • przeszłość, teraźniejszość i przyszłość;
 • rozum, uczucia i pragnienia;
 • wszelkie zmysły, władze i prawa;
 • wolę i wolność moją;
 • wszystko, czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.

Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia. Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia. Broń mnie i posługuj się mną jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.

Jezu, ufam Tobie!

Amen.[/alert_box]

W ciągu dnia czeka mnie wiele decyzji – tych dużych i tych małych, tych znaczących i tych, które z pozoru wydają się błahe. Ważne, by przy podejmowaniu tych decyzji dobrze rozeznawać duchowo. Czy wybieram dobro czy zło? Czy idę za podszeptem Ducha Świętego czy ducha złego, a może za swoim ludzkim? Abym o tym pamiętał, wybrałem do porannego pacierza modlitwę, którą święty Franciszek z Asyżu napisał przez krucyfiksem świętego Damiana:

Modlitwa św. Franciszka przed krucyfiksem św. Damiana

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.[/alert_box]

Jako ostatnią wybrałem modlitwę, której autorem jest kardynał Léon-Joseph Suenens. Cała modlitwa jest piękna, ale szczególnie ujęła mnie końcówka, idealnie nadająca się na zakończenie pacierza: “Abyśmy zgodnie zdołali wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przed nami postawisz”. Abyśmy – sam nie zrobię, z pomocą Pana Boga – tak.

Modlitwa na rozpoczęcie dnia

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]Panie, w ciszy wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój i siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością. Być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, by wszyscy, którzy się ze mną stykają, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla nich chlebem, jak Ty sam jesteś dla mnie dnia każdego. Oto jestem, Panie. Pragnę spełnić Twoją wolę. Oczyść serce i wargi moje, obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abyśmy zgodnie zdołali wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przed nami postawisz.[/alert_box]

I już na sam koniec warto przypomnieć, w czyje imię odmawiam modlitwę i z czyją pomocą przeżyję dzień:

[alert_box style=”message” close=”no” custom_class=”tekst-modlitwy”]W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.[/alert_box]

Amen. Niech się tak stanie.

Navigate